Tekstfelt:

Sand, strand og  skov

Velkommen til Skærby Strand

Grundejerforenings hjemmeside

 

Find materiale og referat fra årets generalforsamling under ’Generalforsamlinger’.

 

Bestyrelsen vil gerne præcisere reglerne om placering af affaldsbeholdere:

Det fremgår af Lov om private fællesveje, § 66. At på arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse at anbringe noget som helst. Og den tilladelse får man ikke til affaldsbeholdere, siger Odsherred kommunes Team-affald.

 

Det fremgår endvidere af kommunens forordning om affaldsbeholderne, at de, i sommerhusområder, højst må stå 5 m fra vejkanten når de skal tømmes. Man må gerne gemme dem et andet sted, bag skuret fx, når de ikke skal tømmes.

 

Det betyder så tilsammen, at affaldsbeholderne skal stå inde på grunden indenfor vejskellet.

Affaldsbeholderne må altså ikke stå i vejrabatten, dvs. de må ikke stå umiddelbart ved siden af grusbelægningen eller asfalten på hhv. grusvej og asfaltvej.

 

 

NB: Konflikter mellem grundejere:

Bestyrelsen gør opmærksom på, at indbyrdes konflikter mellem grundejere ikke er bestyrelsens arbejdsområde.

 

Mvh

Bestyrelsen

HUSK altid at være opmærksom på sikkerheden i området:

Efter generalforsamling 2009 holdt Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, foredrag om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”.

 

Hermed en sammenfatning af de vigtigste pointer:

· Når der er afbrændingsforbud, er åben ild forbudt!
– Brug af gas-, el- eller trækulsgrill er dog tilladt.

· Ved alarmering med 1-1-2: Brug, hvis det er muligt, fastnettelefonen. Brandvæsnet kan spore den hurtigere end mobilen.

· Frihold vejene for vegetation efter kommunens anvisninger. Tæt bevoksede rabatter og lavthængende grene kan hindre redningskøretøjer i at nå frem i tide eller i det hele taget. Beskær flere gange årligt – træer har det med at vokse!

· Husk at brand- og redningskøretøjer kræver plads: - Ryd rabat og vejside, så redningsfolk hurtigt og let kan komme ud af bilerne og komme til redskaberne langs køretøjet.

· Anbring klart og tydeligt husnummerskilt ude ved vejen og i synlig højde. Husk, at ambulancefolk ikke har lokalkendskab.

· Hav røgalarm, evt. ildslukker i fritidshuset, og hav en tilsluttet og fungerende vandslange tæt på huset.

· Grenaffald må ikke afbrændes i det fri i perioden 1/3 til 1/10, hvis der er under 10 m. til nærmeste bygning og hvis der er under 30 m. til nåletræsbevoksning, stakke, eller til strå- og ondulinetag.

· Haveaffald må ikke afbrændes i haven, men skal køres til forbrænding på godkendt anlæg.

· OBS: Går det galt, er der strenge straffe for ildspåsættelse: Fra hæfte til fængselsdom på livstid.

· Ved bortkørsel af kvas: Læs traileren ordentligt, så den ikke kan komme i slinger og vælte bilen.

 

Ny vejledning om brug af åben ild kan findes her.

 

Pas også på med at efterlade løse net på grunden - de kan udgøre en risiko for dyrene

En grundejer har gjort bestyrelsen opmærksom på at løse net - som f.eks. fodboldmål o.l. - kan udgøre en risiko for dyrelivet.

Se f.eks. her - hvor et rådyr bliver fanget i et net: http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2018-08-09-hundefoerer-advarer-raadyr-forvilder-sig-ind-i-fodboldnet

 

Også fugle eller harer kan blive fanget i et net.

 

Bestyrelsen opfordrer derfor til at man sørger for at fjerne de frie / løse net fra grunden, når de ikke benyttes.

Nu hjertestartere

Skærbyvangen 24 og Skærby Dal 27

 

- se mere på kortet længere nede på siden:

Skærbyvangen 24

Skærby Dal 27