Tekstboks:

Sand, strand og  skov

Velkommen til Skærby Strand

Grundejerforenings hjemmeside

 

Tekstboks: HUSK altid at være opmærksom på sikkerheden i området:
Efter generalforsamling 2009 holdt Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, foredrag om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”. 

Hermed en sammenfatning af de vigtigste pointer:
Når der er afbrændingsforbud, er åben ild forbudt! 
– Brug af gas-, el- eller trækulsgrill er dog tilladt.
Ved alarmering med 1-1-2: Brug, hvis det er muligt, fastnettelefonen. Brandvæsnet kan spore den hurtigere end mobilen. 
Frihold vejene for vegetation efter kommunens anvisninger. Tæt bevoksede rabatter og lavthængende grene kan hindre redningskøretøjer i at nå frem i tide eller i det hele taget. Beskær flere gange årligt – træer har det med at vokse!
Husk at brand- og redningskøretøjer kræver plads: - Ryd rabat og vejside, så redningsfolk hurtigt og let kan komme ud af bilerne og komme til redskaberne langs køretøjet.
Anbring klart og tydeligt husnummerskilt ude ved vejen og i synlig højde. Husk, at ambulancefolk ikke har lokalkendskab.
Hav røgalarm, evt. ildslukker i fritidshuset, og hav en tilsluttet og fungerende vandslange tæt på huset.
Grenaffald må ikke afbrændes i det fri i perioden 1/3 til 1/10, hvis der er under 10 m. til nærmeste bygning og hvis der er under 30 m. til nåletræsbevoksning, stakke, eller til strå- og ondulinetag.
Haveaffald må ikke afbrændes i haven, men skal køres til forbrænding på godkendt anlæg.
OBS: Går det galt, er der strenge straffe for ildspåsættelse: Fra hæfte til fængselsdom på livstid.
Ved bortkørsel af kvas: Læs traileren ordentligt, så den ikke kan komme i slinger og vælte bilen.


Sammenfattet af Marianne Kibenick

Dette års generalforsamling blev afholdt:

 

Søndag d. 1. juli kl 10.00, Rørvig Centret

 

Materialet til generalforsamlingen findes her - og referatet findes her.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Pas på med at efterlade løse net på grunden - de kan udgøre en risiko for dyrene

En grundejer har gjort bestyrelsen opmærksom på at løse net - som f.eks. fodboldmål o.l. - kan udgøre en risiko for dyrelivet.

Se f.eks. her - hvor et rådyr bliver fanget i et net: http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2018-08-09-hundefoerer-advarer-raadyr-forvilder-sig-ind-i-fodboldnet

 

Også fugle eller harrer kan blive fanget i et net.

 

Bestyrelsen opfordrer derfor til at man sørger for at fjerne de frie / løse net fra grunden, når de ikke benyttes.

 

...