Tekstboks:

Sand, strand og  skov

Velkommen til Skærby Strand

Grundejerforenings hjemmeside

 

Tekstboks: HUSK altid at være opmærksom på sikkerheden i området:
Efter generalforsamling 2009 holdt Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, foredrag om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”. 

Hermed en sammenfatning af de vigtigste pointer:
Når der er afbrændingsforbud, er åben ild forbudt! 
– Brug af gas-, el- eller trækulsgrill er dog tilladt.
Ved alarmering med 112: Brug, hvis det er muligt, fastnettelefonen. Brandvæsnet kan spore den hurtigere end mobilen. 
Frihold vejene for vegetation efter kommunens anvisninger. Tæt bevoksede rabatter og lavthængende grene kan hindre redningskøretøjer i at nå frem i tide eller i det hele taget. Beskær flere gange årligt – træer har det med at vokse!
Husk at brand- og redningskøretøjer kræver plads: - Ryd rabat og vejside, så redningsfolk hurtigt og let kan komme ud af bilerne og komme til redskaberne langs køretøjet.
Anbring klart og tydeligt husnummerskilt ude ved vejen og i synlig højde. Husk, at ambulancefolk ikke har lokalkendskab.
Hav røgalarm, evt. ildslukker i fritidshuset, og hav en tilsluttet og fungerende vandslange tæt på huset.
Grenaffald må ikke afbrændes i det fri i perioden 1/3 til 1/10, hvis der er under 10 m. til nærmeste bygning og hvis der er under 30 m. til nåletræsbevoksning, stakke, eller til strå- og ondulinetag.
Haveaffald må ikke afbrændes i haven, men skal køres til forbrænding på godkendt anlæg.
OBS: Går det galt, er der strenge straffe for ildspåsættelse: Fra hæfte til fængselsdom på livstid.
Ved bortkørsel af kvas: Læs traileren ordentligt, så den ikke kan komme i slinger og vælte bilen.


Sammenfattet af Marianne Kibenick

Årets generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes

 

Søndag den 10. juli 2016 kl. 1000

 

Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig.

 

For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden:

 

1.           Valg af dirigent.

 

2.           Bestyrelsens beretning. Se bilag.

 

3.           Forelæggelse af foreningens årsregnskab for 2015 til godkendelse. Se bilag.

 

4.           Indkomne forslag:

             Der er indkommet 1 forslag fra medlemmerne. Se bilag.

            

             Bestyrelsen foreslår:

             1. Regler for både på stranden.

             2. Opstilling af affaldssortering på ”telefongrunden”.

             3. Fornyet forslag om skilte.       

             4. Etablering af badebro.  Se bilag.

                         

5.           Fastlæggelse af kontingent for 2017. Budget fremlægges til orientering. Se bilag.

 

6.           Forelæggelse af Vejfondens regnskab og budget. Se bilag.

 

7.           Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.

             Jesper Rye Andersen og Leif Hovvej træder ud af bestyrelsen.

            

             Der skal derfor vælges:

             1 bestyrelsesmedlem for 3 år.

             Ulla Trædens er opstillet.

             1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

             Jens Erik Rosengaard er opstillet.

             2 suppleanter. begge kandidater mangler.

             2 revisorer.

             Nuværende revisorer: Bente Hansen og Frederik Studstrup er begge villige til                    genvalg.

             1 revisorsuppleant: Nuværende revisorersuppleant: Flemming O. Jensen er villig til              genvalg.

 

8.           Eventuelt.

 

Under generalforsamlingen serveres koldt kildevand, og i en pause er der buffet med kaffe/te og brød.

                                                                       Med venlig hilsen

                                                                           Bestyrelsen.