Tekstfelt:

Sand, strand og  skov

Velkommen til Skærby Strand

Grundejerforenings hjemmeside

 

Årets generalforsamling afholdes:

 

Søndag den 9. august 2020 kl. 13.00

i Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig.

 

Materialet til generalforsamlingen findes her.

 

På grund af forsamlingsforbuddet tidligere på året var vi tvunget til at udsætte generalforsamlingen, men nu har regeringen heldigvis ændret grænserne så vi må gennemføre den. På Rørvig Centret kan vi lave en stoleopstilling så vi kan sidde med en passende afstand – spredt biografopstilling dvs. uden borde.

 

Alle medlemmer har ret til at møde op og deltage og det vil i værste fald sige 250, men alle kommer ikke og vi har de senere år været 80-100 personer.

 

Det må vi godt, og det kan der være i lokalet i Rørvig Centret.

 

For ikke at sidde for tæt opfordrer vi derfor til at der kun møder én person fra hver grundejer. Er man utryg kan man evt. lader sig repræsentere ved fuldmagt.

 

 

 

 

NB: Konflikter mellem grundejere:

Bestyrelsen gør opmærksom på, at indbyrdes konflikter mellem grundejere ikke er bestyrelsens arbejdsområde.

HUSK altid at være opmærksom på sikkerheden i området:

Efter generalforsamling 2009 holdt Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, foredrag om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”.

 

Hermed en sammenfatning af de vigtigste pointer:

· Når der er afbrændingsforbud, er åben ild forbudt!
– Brug af gas-, el- eller trækulsgrill er dog tilladt.

· Ved alarmering med 1-1-2: Brug, hvis det er muligt, fastnettelefonen. Brandvæsnet kan spore den hurtigere end mobilen.

· Frihold vejene for vegetation efter kommunens anvisninger. Tæt bevoksede rabatter og lavthængende grene kan hindre redningskøretøjer i at nå frem i tide eller i det hele taget. Beskær flere gange årligt – træer har det med at vokse!

· Husk at brand- og redningskøretøjer kræver plads: - Ryd rabat og vejside, så redningsfolk hurtigt og let kan komme ud af bilerne og komme til redskaberne langs køretøjet.

· Anbring klart og tydeligt husnummerskilt ude ved vejen og i synlig højde. Husk, at ambulancefolk ikke har lokalkendskab.

· Hav røgalarm, evt. ildslukker i fritidshuset, og hav en tilsluttet og fungerende vandslange tæt på huset.

· Grenaffald må ikke afbrændes i det fri i perioden 1/3 til 1/10, hvis der er under 10 m. til nærmeste bygning og hvis der er under 30 m. til nåletræsbevoksning, stakke, eller til strå- og ondulinetag.

· Haveaffald må ikke afbrændes i haven, men skal køres til forbrænding på godkendt anlæg.

· OBS: Går det galt, er der strenge straffe for ildspåsættelse: Fra hæfte til fængselsdom på livstid.

· Ved bortkørsel af kvas: Læs traileren ordentligt, så den ikke kan komme i slinger og vælte bilen.

 

Sammenfattet af Marianne Kibenick

 

Pas også på med at efterlade løse net på grunden - de kan udgøre en risiko for dyrene

En grundejer har gjort bestyrelsen opmærksom på at løse net - som f.eks. fodboldmål o.l. - kan udgøre en risiko for dyrelivet.

Se f.eks. her - hvor et rådyr bliver fanget i et net: http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2018-08-09-hundefoerer-advarer-raadyr-forvilder-sig-ind-i-fodboldnet

 

Også fugle eller harer kan blive fanget i et net.

 

Bestyrelsen opfordrer derfor til at man sørger for at fjerne de frie / løse net fra grunden, når de ikke benyttes.

Nu hjertestartere Skærbyvangen 24 og Blomstervangen 6 - se mere på kortet længere nede på siden:

Blomstervangen 6

Skærbyvangen 24