Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2010

Regnskab og budget for 2009:

Bemærk: Bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingentet i 2011 og 12 blev  på opfordring fra generalforsamlingen trukket tilbage. Kontingentet er derfor fortsat 300 kr. pr år pr matrikel  og budgettet vil blive revideret tilsvarende.