Sand, strand og  skov

Tøbruddet omkring nytår 2011 gav oversvømmelser mange steder, og flere huse fik ødelagt gulvene.

 

Problemet er kortlagt til fire områder:

1) Et område der går på tværs af vejene ned mod vandet – omfattende: Strandvangen 15, Poppelvej 15, Ole Segnersvej 11, 13, 14 og 15, Gammarinavej 2 og 4, Klitrosevej 3 og 14, Skærby Dal 12, 13, 14 og 15, Lyngvangen 10 og Birkevangen 13.

 

2) I et mindre område lidt længere inde: Birkevangen 2, Skærby Dal 2 og 4.

 

3) Et område bag Vibo: Laurits Nielsens vej 14, 19, 23 og 25 samt Dalvangen 11 og 13.

 

4) Et område ved Skærbyhøjvej 15 og 16.

 

Se kort nedenfor.

 

På generalforsamlingen blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde videre på et dræningsprojekt der kan afhjælpe problemerne i område 1 og 2. For de to andre områder vurderes det at løsningen skal findes i bedre vedligehold af de allerede etablerede grøfter og dræn.

 

Vi har bedt rådgivende ingeniør Ole Lentz udarbejde oplæg til detailprojekt for dræningsprojektet, og dette vil blive hørt hos kommunen og derefter blive fremlagt for generalforsamlingen sammen med oplæg til finansieringsplan.

 

Hvis vi har overset nogle ramte steder, hører vi gerne fra jer. Henvendelse kan ske på mail-adressen hg@eco-forum.dk eller tlf.: 40 20 34 64.

 

NB: Vinteren 2023-24 har igen givet voldsomme oversvømmelser. Vi forventer derfor at opdatere denne side senere, når der er planlagt initiativer der kan afhjælpe disse.

Oversvømmelser 2010-11