Sand, strand og  skov

Bogprojektet

Udgivelse Skærby Strand Grundejerforening.

ISBN nr. 87-990236-0-1, 192 sider, 500 illustrationer. Pris 250 kr.

Projekt- og forfattergruppe
Marianne Kibenich (redaktion og tilrettelæggelse), Hans Guldager Christiansen, Jens Nielsen, Aage Nielsen, Marianne Vibholm, Svend Vibholm, Dorte Westrup

Bogen er udgivet med støtte fra
Friluftsfonden
Nordea-fonden
Venstrebladsfonden
Odsherreds Brandassurances Fond
Lrs. Helvig Tornveds Fond
Nykøbing-Rørvig kommune
Centraltrykkeriet , Nykøbing Sj.
Arkitekterne Michael Madsen og Susanne Juul Petersen m.a.a., Nykøbing Sj.
Home, Nykøbing Sj.
Nykøbing S. Trælasthandel A/S
Danske Bank, Nykøbing Sj. Afd.
Nykøbing S. Håndværkerforening
Sparekassen Sjælland

Forhandlere 
Byggecentrums net-boghandel - bestilling
www.bygnet.dk

Bog og Idé, Algade 32, 4500 Nykøbing Sjælland,
Tlf. 5991 0006

Arnold Busck, Købmagergade 49, 1100 Kbh. K.
Tlf. 3373 3500.

Oplysning om andre forhandlere
Kontakt Marianne Kibenich
Tlf. 3543 0084 eller mail
sortedam@post9.tele.dk

SKÆRBY STRAND -
FRA FLYVESAND TIL FRITIDSLAND

 

- Om borgere og sommerfolk, ferieliv og fritidshuse, landskab og natur på Nykøbing Sjællands Flyvesandslodder i går, i dag og i morgen

Bogprojektet er afsluttet med success.

 

Bogen er et resultat af Skærby Strand Grundejerforenings erindringsprojekt, der gennem 5 år har indsamlet erindringer og billeder om området.

Resultatet er blevet en ualmindelig bog om et "helt almindeligt" sommerhusområde og dets udvikling fra 1920erne og frem til i dag.

Bogen kommer hele vejen rundt om Skærby Strands historie: Udstykningen af Flyvesandlodderne. Rødderne i købstadsmiljøet. Livet i sommerhusene fra de første primitive huses tid og frem til i dag.

Udviklingen fra badehuse til fritidshuse. Spændvidden og charmen i det "almindelige" sommerhusbyggeri belyst gennem 19 udvalgte huse. Naturen omkring Flyvesandslodderne, hvis landskabshistorie, plante- og dyreliv beskrives.

 

 

 

Uddrag af presseomtale

 

 


 

Berlingske Søndag, 16.05.2004
"... et lille område med mange gamle sommerhuse og en historie, hvor sygeplejersker fra sindssygehopsitalet i Nykøbing spiller en helt speciel rolle." (Karen Fredslund Ellegaard)

 


Politiken, 24.07.2004
"...under de mange lokale fortællinger ligger den store historie om sommerhuskulturens udvikling i Danmarks kystnære områder.(...) Det er bogens styrke at forfattergruppen ser sommerhusområdet som et kulturlandskab af en særlig karakter og ikke bare som en græsmark delt ind i firkanter, at de sanser og videregiver det liv, der er levet i skiftende årtier, og at de tydeligvis holder af deres fritidsområde og gerne vil yde deres for at bevare de kvaliteter, der gør stedet til deres sted.
Et flot initiativ, der måske kan inspirere rundt omkring i sommerhusområderne, der alle gemmer på tilsvarende historier." (Søren Hansen).

 


Information, 06.07.2004
Forfatterinden Dea Trier Mørch, skuespilleren Kirsten Norholt og tidl. forkvinde for sygeplejerskernes organisation, Kirsten Stallknecht er blandt mange personer, der har bidraget med erindringer og tanker til en bog om sommerhusområdet Skærby Strand ved Nykøbing Sjælland fra 1920'erne til i dag. Fotografen Jo Selsing har bidraget med fotos."

 


Holbæk Amts Venstreblad, 05.07.2004
"Museumsleder Jan Steen Jacobsen fra Odsherreds Kulturhistoriske Museum skriver i forordet, at bogen er et nyt og spændende indblik i sommerlandets historie og handler om meget mere end Skærby Strand." (Peter Haugaard,  1. sektions forside)

...."Sommerhuslivet har længe været på vej til at blive det alternative villaliv. Men ligesom det er pauserne, der gør musikken til musik, og opholdene i talen, der giver ordene mening og vægt, er det også i pausen fra hverdagen at vi for alvor (op)lever livet. Derfor er det så vigtigt at bevare og fremme naturområdets kvaliteter, så der stadig er oplevelser at hente" skriver bogens projektleder."
(Peter Haugaard, 2. sektions forside)

 


Sygeplejersken, 06.08.2004
"I bogen kan man læse og se, at det ikke skortede på kreativiteten, når sygeplejerskerne skulle vælge tag over hovedet." (Lars Flindt Pedersen).

 


Sommerhuset, 01.09.2004 
"Sådan en husker-du-bog burde ethvert sommerhusområde have.
(... ) Det er hyggelig læsning, også selv om man ikke har andet end overfladisk kendskab til lige netop den strand og den klitplantage, og de huse, som for alvor begyndte at skyde op i mellemkrigstiden.
Historien om Skærby Strand ligner mange andre, for sommerhusområder formerede sig jo på nogenlunde samme vis og samme tid overalt i Danmark. Derfor må bogen kunne inspirere mange andre til at gøre noget tilsvarende. Den er som en velskreven gæstebog." (Gitte Just).

 


Landliggeren, 01.10.2004 
"Skærby Strand er et såkaldt "helt almindeligt" sommerhusområde, men nu har et erindringsprojekt i en årrække kortlagt og beskrevet dets udvikling fra 20'erne og til i dag - og det er der kommet en spændende og rigt illustreret bog ud af.
(...) Bogen kommer hele vejen rundt om sit emne Udstykningshistorien, sommerhuslivet, byggestilen, landskabsudviklingen, dyre- og plantelivet og foreningslivet, kombineret med en række anbefalinger til pleje af natur, huse og naboskaber. Med sit afsluttende, vigtige spørgsmål "Hvad drømmer vi om?" søger bogen også at inspirere sommerhus-brugere bredt til at tage vare på det rekreative element, naturpræget, byggemåden, ældre huses kvalitet og meget andet.
(...) En enestående dokumentation af vor ellers sparsomt beskrevne sommerhushistorie." (Johan Kirk).