Sand, strand og  skov

Regler for godt naboskab

Skærby Strand Grundejerforenings medlemmer ønsker følgende regler overholdt:

· Vejene skal friholdes til bl.a. redningskøretøjers uhindrede kørsel. Derfor må parkering kun finde sted på egen grund.

· Kør langsomt i området (20 km - især af hensyn til børn).

· Området er meget brandfarligt! Enhver brug af åben ild er strengt forbudt.

· Støjende værktøjer som græsslåmaskiner, motorsave, boremaskiner, slibeværktøjer m.v. bør kun anvendes:

Lørdage kl. 9 - 13 i perioden 15.6 til 1.9. Øvrige lørdage 9 -17

Søn- og helligdage kl. 10 - 12

Øvrige ugedage kl. 9 - 18

· Musikanlæg må ikke anvendes i det fri af hensyn til naboerne.

· Undgå vedvarende eller stærk og generende elektrisk belysning udendørs.

· Hunde skal føres i snor overalt på foreningens område: på stranden, i klitterne og på vejene! Hav en plasticpose parat, hvis hunden forretter sin nødtørft på gåturen.

· Værn om miljøet! Tag dit evt. affald, også cigaretfiltre, med til egen affaldspose.

· Skån klitten og udsigten. Tag din båd eller kajak hjem på egen grund, hvis den ikke benyttes i længere tid.

· Alle både og kajakker skal være væk fra grundejerforeningens områder neden for Elefantstien og Skærbydal i perioden 1. oktober til 1. april.

Overholder du disse regler, er du med til at gøre opholdet i dette herlige ferieområde til en dejlig oplevelse for alle.

December 2007

 

Hausordnung-

gutnachbarliche Verhaltensregeln 

 

 

Die Mitglieder des Grundeigentümervereins Skærby Strand erwarten, dass folgende Regeln respektiert werden:

 

· Straßen und Wege müssen passierbar bleiben, insbesondere für Rettungsfahrzeuge. PKW nur auf eigenem Grundstück parken.

· Im Ferienhausgebiet langsam fahren (20 km/h – Rücksicht auf Kinder).

· Die Gegend ist äußerst feuergefährlich! Offenes Feuer ist überall strengstens verboten.

· Geräuschstarke Hilfsmittel wie Rasenmäher, Kettensägen, Bohrer, Schleifwerkzeuge usw. sollten nur wie folgt angewandt werden:

Samstags 9 - 13 im Zeitraum 15.6 bis 1.9. Ansonsten 9 -17 Uhr

Sonn- und feiertags 10 – 12 Uhr

Werktags 9 – 18 Uhr

· Musikanlagen dürfen aus Rücksicht auf die Nachbarn nicht im Freien eingeschaltet sein.

· Vermeiden Sie bitte dauernd brennende und starke, blendende elektrische Außenbeleuchtung.

· Hunde gehören überall im Vereinsgebiet an die Leine: Am Strand, in den Dünen sowie auf Straßen und Wegen! Haben Sie eine Plastiktüte dabei für den Fall, dass der Hund unterwegs sein Häufchen macht.

· Schonen Sie die Umwelt! Nehmen Sie Ihren evt. Müll, auch Zigarettenkippen, mit in den eigenen Müllbehälter.

Wenn Sie sich an diese Regeln halten, tragen Sie dazu bei, dass der Aufenthalt in unserem herrlichen Feriengebiet für alle ein gutes Erlebnis wird.

 

Guidance for neighbourliness

 

The landowners association of Skærby Strand asks everybody to observe the following:

 

· Due to the ability of rescues teams, all kinds of parking are to be off the roads.

· Drive slowly in the area, max. 20 km – take care for children.

· Any use of open fire is not allowed. The area is very liable to catch fire.

· Noisy tools, such as garden equipment, motor saws, etc. are to be used only within the following hours:

Saturdays 9 - 13 in the period 15 June to 1 September

Remaining Saturdays 9 -17

Sundays and holidays 10 - 12

All other days 9 - 18

 

· Music devises are not allowed outdoor due to concern for the neighbours.

· Avoid any continuous or strong electric outdoor light.

· Dogs must be kept on a leash everywhere on the area; on the beach, in the dunes and on the roads. Bring a plastic bag and use that if the dog relieves itself.

· Take care for the environment! Bring all waste – including filter tops – back to your waste bag.

By respecting the rules above you will contribute to a nice stay in the resort area for everybody.

 

For at sikre et godt miljø i området ønsker Skærby Strand Grundejerforenings medlemmer følgende regler overholdt:

(Se tysk og engelsk version nedenfor)