Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2011

Regnskab og budget for 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skærby Strand Grundejerforening

 

 

 

 

BUDGET 2011–2012 (Foreningskonto)

 

 

 

 

 

2010

2010

2011

2012

 

Budget

Regnskab

Budget

Budget

INDTÆGTER:

 

 

 

 

Kontingenter m.v.

75.000

75.600

75.000

75.000

Indtægter i alt

75.000

75.600

75.000

75.000

UDGIFTER:

 

 

 

 

Faste udgifter

 

 

 

 

Vejsten (vedligeholdelse)

2.000

0

0

0

Ansvarsforsikring (foreningens veje)

1.700

1.142

1.200

1.200

Generalforsamling

13.000

11.829

12.000

12.000

Mødeudgifter (forplejning bestyrelsen)

1.800

1.750

1.800

1.800

Transport til bestyrelsesmøder

2.500

2.874

3.000

3.000

IT og ADSL

2.500

2.793

2.800

2.800

Porto

4.000

6.486

7.500

7.500

Gebyrer

500

597

600

600

Tryksager

 

675

750

750

Kontorhold

2.000

70

250

250

Medlemskab af FSNR og FL

 

 

7.280

7.280

Projekter

 

 

 

 

Dræningsprojekt - konsulent

 

 

27.500

 

Projekt naturplejevejledning

22.500

0

45.000

 

Diverse

5.000

4.178

5.000

5.000

Udgifter i alt

57.500

32.393

114.680

42.180

Balance

17.500

43.207

-39.680

32.820

Saldo på foreningskonto

 

 

 

 

Primo

29.390

29.390

72.597

32.917

Ultimo

46.890

72.597

32.917

65.737

Bemærkninger:

 

 

 

Kontingentet fastholdes uændret i 2012.

 

 

 

De 45.000 kr. afsat til projekt naturplejevejledning er medfinansiering'.

Projektets samlede økonomi er ca. 140.000 kr inkl. moms.

 

Vejregnskab Skærby Strand:

 

 

 

 

 

Budget

 

 

2010

2011

 

Saldo primo

 kr  103.363,59

 kr   152.594,34

 

Bidrag opkrævet via ejendomsskat

 kr    86.100,00

 kr     86.100,00

 

Kommunens administrationsbidrag

 kr      3.044,25

 kr       3.044,25

 

Netto til rådighed

 kr  186.419,34

 kr   235.650,09

 

Udførte vejarbejder

 kr    33.825,00

 

 

Saldo ultimo (overføres til året efter)

 kr  152.594,34

 

 

 

 

 

 

Tal for 2010 modtaget fra Odsherred kommune juni 2011