Tekstfelt:

Sand, strand og  skov

Lokalplan - status og resultat af vejledende afstemning

På opfordring af SSG (efter vedtagelsen på generalforsamlingen 2011) er Odsherred kommune så småt ved at begynde udarbejdelse af en bevarende lokalplan for SSGs område.

 

Ved et møde med kommunen, blev SSG opfordret til at afgive et fornyet oplæg, fordi arbejdet ikke er gået i gang endnu. Kommunen ønsker så stor enighed som muligt fra SSGs side om et oplæg.

 

Det er af tidsmæssige årsager umuligt at gennemføre en helt åben debat fra bunden af på en generalforsamling med et så komplekst emne som en lokalplan, fordi medlemmerne har vidt forskellige synspunkter.

 

Bestyrelsen valgte derfor en låst, men struktureret fremgangsmåde, for at nå et resultat med en viden om medlemmernes ønsker. Bestyrelsen udvalgte 22 emner, som hører hjemme (kan høre hjemme) i en lokalplan, og for hvert emne blev opstillet en række udsagn. De 22 emner og de tilhørende valgmuligheder blev tilsendt medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen blev udleveret stemmesedler med identisk indhold, og medlemmerne skulle derefter skriftligt inden generalforsamlingen forlades for hvert emne afgive én stemme på det udsagn, som de finder bedst. Efter generalforsamlingen blev stemmerne talt op, og kommunen får hele ”stemmesedlen” med antal afgivne stemmer pr udsagn.

 

På generalforsamlingen var 81 medlemmer repræsenteret ved personligt fremmøde eller fuldmagter godkendt iht. vedtægternes bestemmelser. Der var således udleveret 81 stemmesedler, og alle stemmesedler blev afleveret igen.

5 stemmesedler blev afleveret helt blanke. På de øvrige 76 udfyldte stemmesedler var få enkeltspørgsmål efterladt blanke og få enkeltspørgsmål var ugyldigt besvaret ved dobbeltkryds.

 

Besvarelserne er optalt af bestyrelsen, og efterfølgende fintalt af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor Frederik Studstrup. Resultatet kan downloades som pdf her.